Gıda Hijyeni

yorumsuz
0 views

Hijyen aslında geniş anlamda incelenecek olursa sağlıklı, güvenli ve sağlıklı bir ortamın korunması ayrıca her türlü hastalığın etmen ve maddelerinden arındırmaya verdiğimiz isimdir.

Üretim, toplama, depolama, işleme ve dağıtım gibi üretimden tüketime kadar olan birçok aşamada mikroorganizmalar besinlere geçerek bunları sağlıksız ve kalitesiz hale getirir. Bu durumu engellemek belli tekniklerin ve kuralların olması ve kişilerin eğitilmesi ile mümkündür.

Hijyenin bir işletmeye kar ve zaman açısından sağladığı bütün avantajlara rağmen, kısa vadede çabuk bir kazanç gibi görünmediği için hijyene gereken önem verilmemektedir. Oysaki işletmelerde uygulanacak olan hijyen programları ile arzu edilmeyen çeşitli zararlı etken ve maddelerin hangi noktalarda ve koşullarda gıda maddelerine bulaştıkları anlaşılabilir. Böylece bulaşmaların ortadan kaldırılması ile işletmenin daha fazla zarara uğraması önlenmiş olur. Bu hususlar üzerinde çalışanlar, kısa adı HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizleri) olarak bilinen bir sistem geliştirmişlerdir. Sistemin uygun bir şekilde kurumlarda kullanılabilir olması için çalışanların bu konuda eğitilmesi gerekmektedir.

Bireylerin her zaman sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan besleyici, sağlığa ve belirlenmiş normlara göre üretilmiş ve etiketlenmiş besinlere ulaşması en temel haklarından biridir. Bu da ancak hijyen ile sağlanabilir. Hijyenik ve sağlıklı durumların sağlanması demek; gıda ham maddesinin taşınması, ürüne işlenmesi, ambalajlanması, depolanması ve satışı sırasında çeşitli kaynaklardan olabilecek hastalıkların engellenmesi demektir.

Hijyenik besin, kirlenmemiş, bozulmamış ve sağlığa zararlı maddeler barındırmayan besindir.

Hijyenik kalitesi düşük, riskli gıda maddelerinin tüketimi ile ortaya çıkan ve insan sağlığını tehdit eden durumlar “gıda zehirlenmesi” olarak bilinmektedir. Gıda sanayiinde teknolojik ve hijyenik kalitesi yüksek ürün elde edilmesi, uygun ve modern bir teknolojinin seçimi ile birlikte çevrenin temiz ve sağlıklı olmasına da bağlıdır.

Gıda hijyeni, hastalık yapıcı mikroorganizmalardan kaynaklanan gıda rahatsızlıklarının önlenmesi yoluyla halk sağlının korunmasına ve dolayısıyla gıda kaynaklı hastalıklara ilişkin tedavi işgücü kayıplarının en az düzeye indirgenmesine, diğer taraftan gıdaların bozulmasına ve kalite düşüklüklerine yol açan faktörlerin kontrol altına alınması, önlenmesi ve bu amaca yönelik tekniklerin geliştirilmesi yoluyla da kalite güvenliğinin sağlanmasına ve kayıpların önlenmesine hizmet eder.

Gıda orjinli hastalıklar dünyada her yıl artarak çok yüksek seviyelere ulaşmıştır. Gıda güvenilirliği ve raf ömrü, temizlik ve çevre hijyeni ile çok yakından ilgilidir. Çevrenin ve araç gereçlerin temizlenmesi, temiz tutulmasıyla gıdaların kontaminasyonu sonucu ortaya çıkan ve gıda kaynaklı sağlık sorunlarının çoğu önlenebilir.Besin hijyeninde en önemli etken kullanılan aletlerin dezenfeksiyonu, çalışanların kişisel temizliği ve hijyen konusunda bilinçli olmasıdır. Personel gıdalara elle dokunmamalı, kesinlikle tek kullanımlık eldiven kullanmalıdır.


Etiketler: , , , ,
Eklenme Tarihi: 16 Aralık 2011

Konu hakkında yorumunuzu yazın